TPYS Ayarlar

Tedarikçi Performans Yönetimi, alıcı firmaların tedarikçilerinin performanslarını ölçmek ve yönetmek için kullandığı bir iş uygulamasıdır. Tedarikçi yönetim uzmanları tarafından masrafları, riskleri azaltmak ve sürekli gelişimi mümkün kılmak adına uygulanmaktadır.

Promena, Tedarikçi Performans Yönetimi modülü ile alıcı firmalara bu doğrultuda değerlendirme süreçlerini yönetmeleri için esnek bir yapı sunmaktadır. Performans yönetimi kapsamında süreç işleyişi, aşağıda paylaşıldığı üzere birkaç aşamaya ayrılmaktadır;

· Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi

· Değerlendirme Formlarının, Sorularının Tanımlanması ve Puanlama Yapısının Oluşturulması

· Formlara Verilen Yanıtların Takibi

· Raporlama

İlk aşamada Promena sistemine, alıcı yetkili kullanıcısı tarafından tedarikçilerin değerlendirilebilmesi adına tanımlaması gereken parametreler bulunmaktadır. Değerlendirme için belirlenecek altyapıyı oluşturmak için ekranın sol tarafında Tedarikçi Yönetimi başlığı altında, Performans Yönetimi menüsü içerisinde yer alan TPYS Ayarlar butonuna tıklanmalıdır.

Açılan sayfada;

· Dönem Listesi: Tedarikçinin değerlendirileceği dönemlerin düzenlendiği sayfadır.

· Kriter Listesi: Tedarikçilerin değerlendirmek üzere kriterleri ifade eder.

· Sınıflandırma: Tedarikçilerin değerlendirildikleri kriterlerden aldıkları puanların sınıflandırılmasının yapıldığı alandır.

Başlıkları görüntülenebilir.

Dönem Listesi

Tedarikçilerin değerlendirilmek istendiği dönemleri belirlemek için ekranın sol tarafında yer alan Ekle butonuna tıklanmalıdır. Mevcut dönemleri görüntülemek için işlemler Dönem Listesi sayfasından yapılır. Ekle butonuna tıklanarak açılan pencerede kırmızı yıldız ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

· Dönem Adı: Dönem adının girildiği alandır.

· Baz Skor:Sonuçlar hesaplanırken %100’e denk gelecek olan skorun girildiği alandır. Tedarikçi skoru bu alana girilen baz skora göre hesaplanır.

· Başlangıç Tarihi: Dönem başlangıç tarihinin seçildiği alandır.

· Bitiş Tarihi: Dönem bitiş tarihinin seçildiği alandır.

Dönem bilgileri tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak dönem tanımlama işlemi tamamlanabilir. İlgili tüm dönemler liste altında görüntülenebilir.

İşlem kolonu altında yer alan kalem ikonuna tıklanarak güncelleme yapılabilir ya da çöp kutusu ikonu ile silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Kriter Listesi

Yeni bir kriter eklemek veya mevcut kriterleri görüntüleme işlemleri Kriter Listesi sekmesinden yapılmaktadır.

Açılan sayfada mevcut ise kriter listesi görüntülenebilir. Tedarikçilerin değerlendirilmek istendiği kriterleri belirlemek için ekranın sol tarafında yer alan Ekle butonuna tıklanmalıdır. Ekle butonuna tıklanarak açılan pencerede kırmızı yıldız ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

· Kriter Adı: Belirlenen kriterin adını ifade eder.

· Kod: Kritere verilen kodu ifade eder. Zorunlu alan değildir.

Dönem bilgileri tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilir. İlgili kriterler liste altında görüntülenebilir.

İşlem kolonu altından kalem ikonuna tıklanarak güncelleme yapılabilir ya da çöp kutusu ikonu ile silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Sınıflandırma

Tedarikçilerin değerlendirilmeleri sonucunda alacakları puan ile eşleşen sınıflandırma ayarlarının yapıldığı sayfadır.

Açılan sayfada mevcut ise sınıflandırmalar görüntülenebilir. Yeni bir sınıf tanımı yapmak için Ekle butonuna tıklanmalıdır. Ekle butonu ardından açılan ekranda kırmızı yıldız ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

· Dönem:Şirket altında kayıtlı dönemlerin listelendiği ve sınıflandırmanın geçerli olacağı dönemin seçildiği alandır.

· Tip:Sınıflandırmanın hangi tipte kullanılacağının seçildiği alandır. Bu alanda Form, Kriter ve Soru seçilebilir. Birden fazla seçim yapılabilir.

· Min %: Sınıflandırmanın geçerli olacağı taban değerdir. Yüzdelik değer girilir.

· Max %: Sınıflandırmanın geçerli olacağı tavan değeridir.

· SınıfTanımı: Tedarikçinin belirlenen aralıkta gösterileceği sınıf tanımı girilir.

Sınıflandırma bilgileri tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilir. İlgili sınıflar liste altında görüntülenebilir.

İşlem kolonu altında yer alan kalem ikonuna tıklanarak güncelleme yapılabilir ya da çöp kutusu ikonu ile silme işlemi gerçekleştirilebilir.

Değerlendirme Form Şablonları sayfası hakkında aşağıdaki bağlantıdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Değerlendirme Form Şablonları
Değerlendirme Form ŞablonlarıTedarikçi Performans Yönetimi, alıcı firmaların tedarikçilerinin performanslarını ölçmek ve yönetmek için kullandığı bir iş uygulamasıdır. Tedarikçi yönetim uzmanları tarafından masrafları, riskleri azaltmak ve sürekli gelişimi mümkün kılmak adına uygulanmaktadır. Promen…

Değerlendirme Form Listesi sayfası hakkında aşağıdaki bağlantıdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Değerlendirme Form Listesi
Değerlendirme Form ListesiBir Değerlendirme Formu oluşturmak veya mevcut Değerlendirme Formlarını görüntülemek için ekranın sol tarafında Tedarikçi Yönetimi başlığı altında Performans Yönetimi menüsü içerisinde yer alan Değerlendirme Form Listesi butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada, Filtre satırı…

Değerlendirme Takip sayfası hakkında aşağıdaki bağlantıdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Değerlendirme Takip
Değerlendirme TakipBir değerlendirme formunun takibini sağlamak, değerlendirici yetkililere hatırlatma yapmak ve son durumunu görüntülemek için, ekranın sol tarafında Tedarikçi Yönetimi başlığı altında Performans Yönetimi menüsü içerisinde yer alan Değerlendirme Takip butonuna tıklanmalıdır. Bir değ…

Değerlendirme Sonuçları sayfası hakkında aşağıdaki bağlantıdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Değerlendirme Sonuçları
Değerlendirme SonuçlarıDeğerlendirme formlarının sonuçlarını görüntülemek için ekranın sol tarafında Tedarikçi Yönetimi başlığı altında Performans Yönetimi menüsü içerisinde yer alan Değerlendirme Sonuçları butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfada değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgiler listelenmek…