Satın Alma Kılavuzları > Tedarikçi Yönetim Sistemi / Performans Yönetimi (TPYS)

Değerlendirme Takip

Değerlendirme Takip Bir değerlendirme formunun takibini sağlamak, değerlendirici yetkililere hatırlatma

TPYS Ayarlar

TPYS Ayarlar Tedarikçi Performans Yönetimi, alıcı firmaların tedarikçilerinin performanslarını ölçmek