Tasarrufun Hesaplanması

Siparişlerde tasarruf hesaplanabilmesi adına sipariş detaylarında yer alan kalem bilgileri sayfası üzerinden tanımlı ürün ya da freetext ürün bazında işlemler gerçekleştirilebilir.

Tanımlı Ürün Tasarruf Hesaplama

Katalog veya ürün listesinden eklenen ürünler için tasarruf, kalem satırlarının başında yer alan Tasarruf Hesaplama ikonuna tıklanarak hesaplanabilir.

Tasarruf Hesaplama ikonu tıklandıktan sonra açılan pencerede hesaplama yöntemi seçimi yapılır.

Son Sipariş Kıyaslaması: Seçilen ürün için geçilen son sipariş ile oluşturulmakta olan sipariş arasındaki farkın kıyaslandığı tasarruf hesaplama yöntemidir.

Ürün Fiyat Ortalaması Kıyaslaması: Seçilen ürün için geçilen tüm siparişlerin ortalamasının alınarak oluşturulmakta olan sipariş ile arasındaki farkın kıyaslandığı tasarruf hesaplama yöntemidir.

Not: Ürün listesinden ya da katalogdan eklenen ürünler için Ürün Fiyat Ortalaması Kıyaslaması bilgisinin hesaplanabilmesi adına geçmişe yönelik Tedarikçide durumunda yer alan tüm siparişlerin Tamamlandı durumuna getirilmesi, Son Sipariş Kıyaslamasıbilgisinin hesaplanabilmesi için ilgili ürünlerden oluşturulan son siparişin Tamamlandı durumuna getirilmesi gerekmektedir.

Hesaplama yöntemi seçildikten sonra Kaydetbutonu tıklanmalıdır.Kalem bilgileri sayfasına dönüldüğünde Tasarruf Hesapla ikonu üzerine gelindiğinde seçilen hesaplama yöntemi görüntülenir.

Birim Fiyat Tasarruf Tutarı ve Toplam Tasarruf Tutarı sütunları altından tasarrufa ait verilere ulaşılır.

Freetext Ürün Tasarruf Hesaplama

Freetext Ürün Ekle yöntemi ile ürünü eklendikten sonra açılan sayfada işlem kolonu altında mevcut olan Tasarruf Hesaplamaikonuna tıklanarak hesaplamanın yapılacağı pencereye ulaşılabilir.

Tasarruf Hesaplama ikonu tıklandıktan sonra açılan pencerede hesaplama yöntemi seçimi yapılır.

Hesaplama Yöntemi: İlgili siparişe ait tasarrufun hesaplama yönteminin seçildiği alandır.

Son Sipariş Kıyaslaması: Seçilen ürün için geçilen son sipariş ile oluşturulmakta olan sipariş arasındaki farkın kıyaslandığı tasarruf hesaplama yöntemidir.

Teklif Hesaplaması: Seçilen ürün için şirket tarafından belirlenen farklı bir hesaplama yöntemi mevcut ise bu alan kullanılabilir.

Ürün Fiyat Ortalaması Kıyaslaması: Seçilen ürün için geçilen tüm siparişlerin ortalamasının alınarak oluşturulmakta olan sipariş ile arasındaki farkın kıyaslandığı tasarruf hesaplama yöntemidir.

Tedarikçi: İlgili siparişe ait tedarikçi bilgisinin seçildiği alandır.

Tutar: Hesaplama yöntemleri dahilinde belirlenen tutardır. İlgili tutar ile freetext ürün tutarı arasındaki fark hesaplanarak tasarrufa ulaşılır.

Para Birimi: Şirkete tanımlı para birimlerinin listelendiği alandır.

Belgeler: Tasarrufun hesaplanmasında yüklenmek istenen belge ve bilgilerin girişinin sağlandığı alandır.

İlgili adımlar tamamlandıktan sonra Kaydetbutonu tıklanmalıdır.Kalem bilgileri sayfasına dönüldüğünde Tasarruf Hesapla ikonu üzerine gelindiğinde seçilen hesaplama yöntemi görüntülenir.

Birim Fiyat Tasarruf Tutarı birim fiyata denk gelen tasarrufu, Toplam Tasarruf Tutarı ilgili kalem için toplam tasarruf miktarını ifade etmektedir.

Özet menüsünden sipariş içerisinde oluşturulan bilgiler genel çerçevede görüntülenebilir.

Özet menüsünde Genel Bilgiler alanı altında Toplam Sipariş Tasarrufu görüntülenebilmektedir.