Süreç Raporu - Anasayfa ve Bilgilendirme

Süreç Raporu Nedir?

Sistemde gerçekleştirilen tüm Hızlı RFQ ve E-İhale süreçlerine ilişkin raporlama sağlanabilmektedir. Tüm süreçlere ilişkin raporlar Süreç Raporu altında tutulmaktadır.

Süreç Raporu’na ulaşmak adına, ekranın sol tarafında yer alan Raporlama başlığının altında yer alan Süreç Raporu menüsüne tıklanmalıdır.

Açılan sayfada alıcıya ait tüm süreçlere ilişkin grafik bazlı veriler görüntülenebilir. Rapora ait tüm veriler 24 saatte bir güncellenmektedir.

Ekranın üst bölümünde yer alan başlıklardan yıl, ay, satınalma kategorisi, para birimi ve benzeri gibi detaylar üzerinden filtreleme sağlanabilmektedir. Yapılan filtreler doğrultusunda grafikler otomatik olarak güncellenmektedir.

Raporlamalarda yer alan para birimi bilgisi, otomatik olarak şirket ana para biriminde gelmektedir. Rapor para birimini değiştirmek için ekranın sağ üst bölümünde yer alan Seçimler başlığı tıklanarak para birimi güncellenebilir.

Herhangi bir grafiğin üzerinde sağ tıklama ile açılacak olan seçimlik listede;

· Verileri Görüntüle: Grafiklerin oluşturulduğu ham veriye ulaşılan seçenektir.

· Resim Olarak Dışarı Aktar: Görüntülenen grafiklerin görsel olarak kullanılabilmesi adına indirme işleminin yapıldığı seçenektir.

· PDF’ye Aktar: Grafik görselinin PDF formatında indirilebileceği seçenektir.

· Verileri Dışarı Aktar: Görüntülenen grafiğin ya da ham verinin bir excel dosyası olarak indirilebileceği seçenektir.

Süreç Raporu Ana Sayfası Grafikleri

· Süreç Sayısı: Toplam Hızlı RFQ sayısını göstermektedir.

· Süreç Kalem Sayısı: Hızlı RFQ’larda bulunan toplam kalem sayısını göstermektedir.

· Durum Analizi: Hızlı RFQ süreçlerinin durumları bazında kırılımını yüzdesel bazda göstermektedir.

· Kategori – Ürün Analizi: Hızlı RFQ’ların oluşturulduğu ilk 10 satınalma kategorilerini ya da ürünleri süreç sayısı veya süreç kalem sayısı ile göstermektedir.

· Kategori Analizi: Hızlı RFQ süreçlerinin en çok oluşturulduğu ilk 10 satınalma kategorisinin default olarak süreç sayısı bazında gösterildiği alandır. Grafiğin alt bölümünde yer alan filtreden “Süreç Kalem Sayısı” bazında görüntüleme sağlanabilir.

· Ürün Analizi: Hızlı RFQ süreçlerinin en çok oluşturulduğu ilk 10 ürünün default olarak süreç sayısı bazında gösterildiği alandır. Ürün bazında filtreleme sağlayabilmek adına grafiğin sol tarafında yer alan filtrelerden “Ürün Tanımı” başlığı seçilmelidir. Grafiğin alt bölümünde yer alan filtreden “Süreç Kalem Sayısı” bazında görüntüleme sağlanabilir.

· Kategori – Katılımcı Analizi: İlk 10 satınalma kategorisi doğrultusunda Hızlı RFQ süreçlerine kaç tedarikçinin davet edildiğini ve davet edilen tedarikçilerin süreçlere katılım sayılarını göstermektedir.

· Yetkili Kişi Süre Analizi: Hızlı RFQ’yu oluşturan Yetkili Kişi bazında toplam Hızlı RFQ sayısını, gün bazında toplam Hızlı RFQ sonlandırma süresini ve gün bazında ortalama Hızlı RFQ sonlandırma süresini göstermektedir. Grafiği yatay kesen kırmızı çizgi, alıcının tüm Hızlı RFQ’larının gün bazında sonlanma ortalamasını göstermektedir. Grafiği dikey kesen kırmızı çizgi ise alıcı altında yer alan tüm yetkililerin ortalama Hızlı RFQ sayısını göstermektedir.

· Katılımcı Analizi: Hızlı RFQ’lara katılan tedarikçilerin toplam davet sayısının ve davet edilen tedarikçilerin süreçlere katılım oranını göstermektedir. Grafiği dikey kesen kırmızı çizgi alıcı firma yetkililerinin Hızlı RFQ’lara ortalama kaç tedarikçi davet ettiğini gösterir. Grafiği yatay kesen kırmızı çizgi ise tedarikçilerin, alıcı firmanın Hızlı RFQ’larına ortalama katılım oranını göstermektedir.

2. Bilgilendirme Sayfası

Süreç Raporu’na ait önemli detayların paylaşıldığı bilgilendirme sayfasıdır.

Dashboard ekranı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Süreç Raporu - Dashboard
Süreç Raporu - DashboardEkranın sağ üst bölümünde yer alan gri renkli grafik ikonuna tıklanarak süreç raporlarına ait diğer detaylı raporlama sayfalarına ulaşılabilir. Açılır pencerede yer alan Dashboard seçeneğine tıklanarak ilgili grafiklere ulaşılabilir. Açılan sayfada Hızlı RFQ süreçlerine ait f…

Kategori Analizi ekranı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Süreç Raporu - Kategori Analizi
Süreç Raporu - Kategori AnaliziEkranın sağ üst bölümünde yer alan gri renkli grafik ikonuna tıklanarak süreç raporlarına ait diğer detaylı raporlama sayfalarına ulaşılabilir. Açılır pencerede yer alan Kategori Analizi seçeneğine tıklanarak ilgili grafiklere ulaşılabilir. Açılan sayfada oluşturulmuş …

Katılımcı Analizi ekranı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Süreç Raporu - Katılımcı Analizi
Süreç Raporu - Katılımcı AnaliziEkranın sağ üst bölümünde yer alan gri renkli grafik ikonuna tıklanarak süreç raporlarına ait diğer detaylı raporlama sayfalarına ulaşılabilir. Açılır pencerede yer alan Katılımcı Analizi seçeneğine tıklanarak ilgili grafiklere ulaşılabilir. Açılan sayfada oluşturulmu…

Yetkili Analizi ekranı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Süreç Raporu - Yetkili Analizi
Süreç Raporu - Yetkili AnaliziEkranın sağ üst bölümünde yer alan gri renkli grafik ikonuna tıklanarak süreç raporlarına ait diğer detaylı raporlama sayfalarına ulaşılabilir. Açılır pencerede yer alan Yetkili Analizi seçeneğine tıklanarak ilgili grafiklere ulaşılabilir. Açılan sayfada oluşturulmuş Hı…

Rapor ekranı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Süreç Raporu - Rapor
Süreç Raporu - RaporEkranın sağ üst bölümünde yer alan gri renkli grafik ikonuna tıklanarak süreç raporlarına ait diğer detaylı raporlama sayfalarına ulaşılabilir. Açılır pencerede yer alan Rapor seçeneğine tıklanarak E-İhale süreçleri ile ilgili raporlamalara ulaşılabilir. Açılan sayfada oluşturulm…