RFI Form Listesi

Promena platformunda yeni bir RFI süreci oluştururken önceden tanımlı formlar kullanılmaktadır. RFI Form Listesinden yeni RFI formu oluşturabilir ve önceden oluşturulan formları görüntüleyebilirsiniz.

RFI Form Listesi sayfanın sol tarafında yer alan menü listesinde RFQ/E-İhalebaşlığı altında yer alan RFI başlığı altında yer alır. Form Listesine ulaşmak içi RFI Form Listesi menüsü tıklanmalıdır.

Açılan sayfada Alıcı Firma tüm kullanıcıları tarafından oluşturulan tüm formlar listelenir.

Ekranın sağ üst bölümünde yer alan;

o Arama alanı: Anahtar kelimeye göre arama yapılmasını sağlar.

Örneğin forma göre arama yapmak için ilgili alana anahtar kelime girilerek arama yapılabilir.

o Göster / Gizle: Görüntülenmesi istenmeyen sütunların geçici olarak gizlenmesi için kullanılır.

Örneğin yaratılma tarihi listede gösterilmek istenmediği zaman ilgili alan geçici olarak listeden kaldırılabilir. Sayfa güncellendiğinde liste ilk haline dönecektir.

o Dışa Aktar: Listenin Excel e aktarımı için kullanılır.

İlgili buton tıklandığında açılan sayfadan seçim yapılarak dosya indirilebilir.

o Yazdır:Sayfa çıktısını mevcut görünüm ile alınması için kullanılır.

İlgili buton tıklandığında ön izleme sayfası yeni sekmede görüntülenir.

İşlem kolonunda; form listelerinin durumuna göre değişkenlik gösteren aksiyonlar yer alır.

Önizleme ikonuna tıklanıldığında form listesine ait soruların detaylarına ulaşılabilir.

Detay ikonuna tıklanıldığında forma ait oluşturulmuş Başlık ve Açıklama bilgileri yer alır. Kurulum durumunda formlarda bu alan değiştirilebilir ve kaydedilebilir.

Sorular ikonu; Form içinde oluşturulan soruların görüntülenmesi için kullanılır. Etkin durumundaki RFI formları sadece görüntülenebilir. Yeni soru ekleme, silme ve değişiklik işlemleri yapılmaz. Kurulum aşamasında yeni soru eklenebilir ve sıralama değiştirilebilir.

Etkinleştir ikonu; “Etkin değil” ve “Kurulum” durumundaki formları etkin duruma getirmek için kullanılır.

Sil ikonu; Sadece kurulum durumunda formlar için kullanılabilir.

Not: Etkinleştirilmiş bir form kalıcı veya geçici olarak kullanılmak istenmediğinde ilgili form devre dışı bırakılabilir.

Devre Dışı Bırak: Sadece Etkin durumunda formlarda görüntülenir. Etkin Değil durumuna getirmek için kullanılır. Etkin Değil durumuna getirilen formlar RFI oluşturma aşamasında listede görüntülenemez.

Yeni form oluşturmak için; Ekle butonu tıklanmalıdır.

Başlık ve Açıklama bilgileri erişimi olan ilgili alıcı firma kullanıcıları tarafından görüntülenecek şekilde oluşturulur.

Oluşturulan yeni formlar ekranda Kurulum durumunda listelenir. Kurulum durumunda olan formlarda istenen düzenlemeler yapılabilir. Sorular ikonuna tıklanarak form içeriği düzenlenebilir.

Açılan sayfada yer alan Ekle ikonundan oluşturulmak istenen sorular eklenebilir.

· Soru: Soru alanından gerekli soru metni eklenebilir.

· Soru Tipi: Cevap verilecek sorunun alanın yapısını ifade eder.

Soru tipleri aşağıdaki gibidir; alınmak istenen cevaba bağlı olarak istenilen seçim yapılır.

· Çoklu Seçim

· Tek Seçim

· Dosya

· Tarih

· Metin

· Rakamsal

· Düz yazı

· Etiket

· Puan:Sadece Çoklu Seçim ve Tek Seçim(Liste) opsiyonları için sorulara puan atanması adına kullanılabilir.

· Sıralama:Eklenen sorunun yanıtlanacak kişiler tarafından görüntüleneceği sıra bilgisini ifade eder.

· Açıklama: Soru ile ilgili açıklanmak istenen detay bilgiler paylaşılabilir.

· Muaf olabilir mi ?: Tedarikçinin sorudan muaf tutulup tutulmayacağını ifade eder.

· Zorunlu mu ?: Tedarikçi tarafından soruya yanıt verilmesi zorunlu olacaktır.

· İlişkili mi ?: Formdaki başka sorular ile ilişkili bir soruysa seçim yapılıp, ilgili soru ilişkili olarak seçilir.

Alanlarından gerekli seçimler yapılarak Kaydet butonuna tıklanır.

Kaydedilen yeni soruların  sıralamasını değiştirmek için sürükle bırak yöntemi kullanılabilir. İlgili soru seçilerek istenilen sıraya bırakılarak Sıralamayı Kaydet butonu tıklanmalıdır.

Soru tipi çoklu seçim yapılmış sorular için çark ikonundan cevap seçenekleri oluşturularak puan atanabilir.

Ağırlık alanında, seçilecek yanıtın soruda sahip olacağı ağırlık belirlenmektedir. Bilgi girilerek Kaydet butonuna tıklanmalıdır.

Yanıt, ağırlık ve sıralama işlemleri tamamlandıktan sonra Ekle butonuna tıklanarak soruya istenen puan ataması tamamlanır.

Soru Listesine Dön butonuna tıklanarak soruları gözden geçirebilir ve kalem ikonundan değişiklik yapabilirsiniz.

Bu aşamada Sil butonuna basarak soruları kaldırabilirsiniz.

Form listesinin son hali oluşturulduğunda RFI Listesine dönülerek ilgili form Kurulum durumundan Etkin durumuna Etkinleştir ikonu tıklanarak getirilir.

Form etkinleştirildikten sonra üzerinde değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır, kullanılmayacak formlar devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakılan formlar RFI oluşturma aşamasında görüntülenemeyecektir.

RFI Oluşturma detayları hakkında aşağıdaki bağlantıdan bilgi edinebilirsiniz.

RFI Oluşturma - Genel Bilgiler (Adım 1)
RFI Oluşturma - Genel Bilgiler (Adım 1)Her RFI süreci 4 farklı aşama tamamlanarak oluşturulmaktadır. RFI Süreci Oluşturmak için; RFI ana başlığı altında yer alan RFI Oluştur menüsüne tıklanmalıdır. Açılan sayfada kurulum adımları görüntülenebilir. Süreç kurulumu için gerekli tüm adımlar sırası ile t…