Hollanda Usulü E-İhale - Yönetim Ekranı

Yönetim sayfası bir E-İhale sürecinin takip edildiği ve yönetildiği sayfadır. Yönetim sayfasına geçmek için Özet sayfasında sağ üst bölümde yer alan Yönetim butonu tıklanabilir.

Ek olarak, E-İhale Listesi menüsünde yer alan Yönetim ikonuna tıklanarak sürecin Yönetim sayfasına ulaşılabilir.

Yönetim sayfası, ihalenin takip edildiği ve tekliflerin analizinin yapılabildiği alandır.

Teklif Analizi

İhalede tedarikçiler tarafından verilen fiyat teklifleri “Teklif Analizi” başlığı altında sıralanmaktadır. İhale süresince verilen en iyi son fiyat teklifi “Son Teklif” kutucuğu içerisinde yer almaktadır.

İhale süresince, durdurma işlemi yapılabilmektedir. Yönetimsayfasında ekranın sağ bölümünde bulunan Çark ikonuna tıklanarak, ihale durdurulabilir ve devam ettirilebilir.

İlgili alandan yapılan tüm değişikliler Duyurular kısmında güncellenerek hem alıcı kullanıcılarında hem de tedarikçi kullanıcılarında görüntülenebilmektedir.

Teklif analizi bölümünde tedarikçilerin ilettiği tüm teklifleri tedarikçi bazında listeyen tablo listesini içerir.

Tedarikçi: İhalede teklif veren tedarikçilerin isim bilgilerinin yer aldığı sütundur.

Ön Teklif: Tedarikçilerin ihale öncesinde ihaleye konu ürün/hizmet için vermis olduğu başlangıç fiyatını ifade eder.

Ön Teklif (TRY): Tedarikçilerin ihale öncesinde ihaleye konu ürün/hizmet için vermis olduğu başlangıç fiyatının TRY cinsinden gösterildiği sütundur.

Ön Teklifin Kaynağı: Tedarikçilerin ihale öncesinde ihaleye konu ürün/hizmet için vermis olduğu başlangıç fiyatının alındığı kaynağı ifade eder. RFQ’dan ihaleye dönüştülmüş bir Hollanda usulü e-ihale için bu alanda RFQ ID numarası yer alır.

Son Teklif: Tedarikçilerin ihalede verdikleri son teklifin gösterildiği sütundur.

Tedarikçi Bilgileri

İhaleye davet edilen tedarikçilerin bilgilerinin ve katılım durumlarına ait detayların listelendiği alandır.

Tedarikçi: İhaleye davet edilen tedarikçilerin süreç detaylarına erişimi hakkındaki bilgileri göstermektedir. Kişi ikonuna tıklanarak katılımcının süreç teklif ekranına erişim durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. İhale detaylarında Genel Bilgiler ve Belgeler gibi sayfalarda duran tedarikçiler için İhale Detayında,

teklif vermek için teklif ekranına ulaşan tedarikçiler için Teklif Ekranında,

ihale detaylarına erişmemiş kullanıcılar için ise Çevrimdışı durum bilgisi görüntülenebilir.

Yetkili Kişi: İhaleye davet edilen tedarikçinin seçilen yetkili kullanıcısını gösterir.

Telefon & Mobil: Davet edilen yetkili kişinin sistemde kayıtlı sabit ve cep numaralarını göstermektedir.

Sürece Son Erişim: Tedarikçi kullanıcısının ihaleye eriştiği son tarih ve saat bilgisini ifade eder.

Sürece Son Teklif: Tedarikçinin ihale detayında verdiği son teklifin tarih ve saat bilgisini gösterir.

Katılım Durumu: Tedarikçinin Genel Bilgiler ekranında seçiminin yapmış olduğu katılım durum bilgisini ifada eder.

Şartlar ve Koşullar: İhale genel detaylarında eklenmiş ise belirtilen Şartlar ve Koşulların tedarikçi tarafından kabul durumunun görüntülenebileceği alandır.

Belgeler:Tedarikçilerin ihale detayına belge yüklediğini ve sayısını ifade eder. Eklenen belgeler bilgisayara indirilebilir.