İngiliz Usulü E-İhale - Yönetim Ekranı

Yönetim sayfası bir E-İhale sürecinin takip edildiği ve yönetildiği sayfadır. Yönetim sayfasına geçmek için Özet sayfasında sağ üst bölümde yer alan Yönetim butonu tıklanabilir.

Ek olarak, E-İhale Listesi menüsünde yer alan Yönetim ikonuna tıklanarak sürecin Yönetim sayfasına ulaşılabilir.

Yönetim sayfası, ihalenin takip edildiği ve tekliflerin analizinin yapılabildiği alandır.

Teklif Trendi

Nitelikli Seçim tipli bir ihalede bulunan kalemlere ilişkin detaylı bilgilerin görüldüğü, Genel Toplamlı bir ihalede ise genel toplama ilişkin detaylı bilgilerin görüldüğü alandır.

Nitelikli Seçim ihalelerde kalem seçimini yapmak için Yönetim ekranında sağ tarafında yer alan Kalem seçiminden ihalede belirlenen kalemlerin seçimi ve teklif trendleri görüntülenebilmektedir.

Genel Toplamlı bir ihalede ise otomatik olarak genel toplama ilişkin grafikler ekrana yansımaktadır.

En İyi Teklif: Nitelikli Seçim tipli bir ihalede kaleme verilen en iyi teklifi, genel toplamlı bir ihalede ise genel toplamda verilen en iyi teklifi gösterir.

En İyi Tedarikçi: Nitelikli Seçim tipli bir ihalede seçilen kaleme ilişkin en iyi teklifi veren tedarikçiyi, genel toplamlı bir ihalede ise genel toplama en iyi teklif veren tedarikçiyi gösterir.

Teklif Değişimi: Nitelikli Seçim tipli bir ihalede seçilen kaleme ilişkin en iyi teklifi veren tedarikçin, genel toplamlı bir ihalede ise genel toplamda en iyi teklifi veren tedarikçinin ilk teklifi ve son teklifi arasındaki değişimi yüzdesel ve tutarsal olarak gösteren alandır.

Teklif Sayısı: Nitelikli Seçim tipli bir ihalede seçilen kaleme ilişkin, genel toplamlı ihalede ise genel toplamda verilen tekliflerin sayısını gösterir.

Teklif / Davet Sayısı: Kaleme ilişkin davet edilen tedarikçilerin ve verilen tekliflerin sayısı gösteren alandır.

Grafikte En İyi Teklif alanı seçilen kalemde ya da genel toplamda ihale süresince en iyi teklif değişimini gösteren grafik görüntülenmektedir.

Tüm Teklifler alanında kaleme ya da genel toplama teklif vermiş tüm tedarikçilerin teklif değişimleri grafik ile gösterilmektedir. Tedarikçiler farklı renkle gösterebilmektedir.

İhale süresince Süreç Ayarlarınana ilişkin değişiklikler yapılabilmektedir. Yönetim sayfasında ekranın sağ bölümünde bulunan Çark ikonuna tıklanarak, ihalede süreç ayarlarında değişiklik yapılabilmektedir.

İlgili alandan yapılan tüm değişikliler Duyurular kısmında güncellenerek hem alıcı kullanıcılarında hem de tedarikçi kullanıcılarında görüntülenebilmektedir.

İhale süresince stratejik olarak tercih edebileceğiniz rekabet gösterimi değişiklikleri çark ikonuna tıklanarak açılan pencere üzerinden yapılabilmektedir.

Liderlik, Sıralama, En İyi Teklif ve Öndekine Uzaklık rekabet gösterimleri ihale süresince açılabilir ve tedarikçiler tarafından görünür kılınabilir.

Eşit teklif, En İyi Teklifi Geçme Zorunluluğu, Min/Max Değişim Tipi gibi teklif verme ayarları ihale süresince açılabilir ve değişiklik yapılabilir.

İhale ile ilgili süre durumları da ihale Teklif Aşamasında iken değişiklik yapılabilir.

Otomatik Uzatma: İhale başlangıcında belirlenen Otomatik Uzatma ayarı kapatılabilir ya da Otomatik Uzatma Süresi dakika cinsinden düzenlenebilir. Bu alanda belirlenen süre zarfında ihalenin son dakikalarında teklif gelmesi durumunda ihale süresi otomatik olarak uzayacaktır. Teklif gelmemesi durumunda otomatik uzama fonksiyonu devreye girmeyecektir. Bu durumda süreci uzatmak için kullanıcınız ile Uzat butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Durdur: İhalede oluşabilecek problem ve sorunlara karşı ihale durdurulabilir. Durdurulan tüm ihaleler açıklama metni ile açıklama metni ile tedarikçi katılımcılarına açıklama ile gönderilmelidir.

Bitir: İhale durdurulduğu taktirde aktif olan bir fonksiyondur. Bitir fonksiyonu ile ihalenin belirlenen süreden önce bitmesi sağlanabilir. İhaleyi bitirmek için açıklama metni ile tedarikçi katılımcılarına açıklama ile gönderilmelidir.

Kaydet: İhalede yapılan değişikliklerin sürece etki edebilmesi ve Duyurular kısmında katılımcılara iletilebilmesi için yapılan tüm değişikliklerden sonra tıklanmalıdır.

Teklif Analizi

kısmında tedarikçilerin ilettiği tüm teklifleri hem kalem bazında hem de tedarikçi bazında listeyen tablo listelerini içerir.

En İyi Teklif: En iyi teklife sahip tedarikçinin kalemlere verdiği teklifi, teklif değişimini, teklif sayısını ve teklif/davet sayısı görüntülenebilmektedir.

Tabloda yer alan Klasör ikonuna tıklanarak açılan sayfada her bir kalemde tedarikçilerin verdiği teklifler görüntülenebilir.

Tüm Teklifler: Tüm kalemlerde tüm tedarikçilerin verdiği tekliflerin listelendiği tabloların bulunduğu alandır.

Tedarikçi kolonu altında her satırda bulunan dosya ikonuna tıklandığında açılan pencerede tedarikçinin kalem bazında tekliflerinin ve revizelerinin görüntülenebildiği tablo gösterilmektedir.

Pencerede seçilen tedarikçinin ilgili kalem için teklifi, süreç para birimi cinsinden karşılığı ve teklifin iletildiği sistemsel tarih bilgisi görüntülenebilir.

Tedarikçi Bilgileri

İhaleye davet edilen tedarikçilerin bilgilerinin ve katılım durumlarına ait detayların listelendiği alandır.

Tedarikçi: İhaleye davet edilen tedarikçilerin süreç detaylarına erişimi hakkındaki bilgileri göstermektedir. Kişi ikonuna tıklanarak katılımcının süreç teklif ekranına erişim durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. İhale detaylarında Genel Bilgiler ve Belgeler gibi sayfalarda duran tedarikçiler için İhale Detayında,

teklif vermek için teklif ekranına ulaşan tedarikçiler için Teklif Ekranında,

İhale detaylarına erişmemiş kullanıcılar için ise Çevrimdışı durum bilgisi görüntülenebilir.

Yetkili Kişi: İhaleye davet edilen tedarikçinin seçilen yetkili kullanıcısını gösterir.

Telefon & Mobil: Davet edilen yetkili kişinin sistemde kayıtlı sabit ve cep numaralarını göstermektedir.

Sürece Son Erişim: Tedarikçi kullanıcısının ihaleye eriştiği son tarih ve saat bilgisini ifade eder.

Sürece Son Teklif: Tedarikçinin ihale detayında verdiği son teklifin tarih ve saat bilgisini gösterir.

Katılım Durumu: Tedarikçinin Genel Bilgiler ekranında seçiminin yapmış olduğu katılım durum bilgisini ifada eder.

Şartlar ve Koşullar: İhale genel detaylarında eklenmiş ise belirtilen Şartlar ve Koşulların tedarikçi tarafından kabul durumunun görüntülenebileceği alandır.

Belgeler: Tedarikçilerin ihale detayına belge yüklediğini ve sayısını ifade eder. Eklenen belgeler bilgisayara indirilebilir.

Özet sayfası hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-İhale - Özet
E-İhale - ÖzetÖzet sayfasında, E-İhale sürecini oluşturan tüm temel bilgiler paylaşılmaktadır. İhale kurulum aşamasında Özet sayfasına geçmek için Belgeler adımı tamamlanmış ve Son butonu tıklanmış olmalıdır. Süreç detaylarını görüntülemek istemeniz durumunda ek olarak, RFQ/E-İhale başlığında E-İhal…

Loglar sayfası hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-İhale - Loglar
E-İhale - LoglarE-İhale sürecinde alıcı ve tedarikçilerin yaptığı işlemlerin sistem üzerinde kayıt altına alındığı alan Loglar sayfasıdır. Loglar sayfasına E-İhale Özet sayfasında sağ üst bölümde yer alan Loglar butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Açılan yeni sekmede son işlem başta olacak şekilde sır…

Sonuçlandırma işlemi hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-İhale - Sonuçlandırma
E-İhale - SonuçlandırmaSonuçlandırma işlemi E-İhale sürecini bitiren ve kazananları açıklayabileceğiniz bir özelliktir. Süresini tamamlayarak Kapalı duruma geçmiş ihalelerde sonuçlandırma işlemi yapılabilir. Yönetim sayfasında görüntülenebilecek Sonuçlandır butonu ile Sonuçlandırılmak istenen kalem(…

Teklif Silme işlemi hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-İhale- Teklif Silme
E-İhale- Teklif SilmeBir E-İhale sürecinde katılımcıların tekliflerinin silinmesi gereken bir durumda, Yönetim sayfasında, ekranın sağ bölümünde yer alan çark ikonuna tıklanmalıdır. Açılan yan pencereden E-İhale süreci Durdur butonuna tıklanarak ve tercihe bağlı bir açıklama girilerek durdurulmalıdı…