DÖF Oluşturma

DÖF kısaltmasının açılımı “Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet” tir.

Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete Düzeltici faaliyet, potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyete Önleyici Faaliyet denir.

Önleyici faaliyet oluşumu önlemek için yapılırken, düzeltici faaliyet tekrarı önlemek için yapılır.

Promena Platformunda alıcı firmanın yetkili kullanıcıları tarafından düzenleyici önleyici faaliyet oluşturulabilir. Bir DÖF (Düzenleyici Önleyici Faaliyet) oluşturulabilmek adına ekranın sol tarafında yer alan Tedarikçi Yönetimi başlığı altında Aksiyon Yönetimi menüsü içerisinde yer alan DÖF Oluştur başlığına tıklanmalıdır.

Açılan sayfada;

· Başlık: Faaliyet konusunun başlığıdır. Listeleme ekranlarında ve e-posta duyurularında ilgili alanda

tanımlanan başlık kullanılmaktadır.

· Açıklama : Faaliyete ilişkin açıklanacak bilgilerin girildiği alandır.

· Tipi: Faaliyetin hangi amaçla oluşturulduğuna dair olan tipini ifade eder. Düzenleyici, Önleyici, Öneri olmak üzere üç çeşit tip sistemden seçilir.

· DÖF Nedeni: Uygunsuzluğun giderilmesi veya tekrarlanmaması için kök nedeni seçilir.

o   Denetim Bulgusu

o   Kalite Uyumsuzluğu

o   Performans Değerlendirme Sonucu

o   Teslimat Uyumsuzluğu

o   Gelişim Faaliyeti

o   İSG / Çevre Uygunsuzluğu

o   Müşteri Memnuniyetsizliği

o   Diğer

· Satınalma Kategorisi: Faaliyete ait alıcı firmanın altında kayıtlı olan kategori listesinden seçim yapılır.

· Tedarikçi: Faaliyete ilişkin ilgili tedarikçi seçimi yapılır.

· Tedarikçi Yetkilisi: Tedarikçinin sistemde kayıtlı olduğu kullanıcı listesinden seçim yapılır.

· DÖF Sorumlusu: Otomatik gelir.

· Referans No: İlgil döküman için referans numarası girilebilen alandır.

· Beklenen Teslim Tarihi: Faaliyetin so beklenen tamamlanma tarihini ifade eder.

Alanları kırmızı yıldız ile belirtilen bilgiler zorunludur ve doldurulmalıdır. Tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna tıklanarak DÖF Kurulum durumunda oluşturulur ve kullanıcı detay sayfasına yönlendirilir.Ekranın sol tarafında Genel Bilgiler, Aksiyonlar, Belgeler ve DÖF Logu olmak üzere sekmeler görüntülenebilir.

Genel bilgiler : DÖF oluştur sayfasında girilen bilgilerin görüntülendiği sayfadır.

Aksiyonlar : Faaliyete ilişkin alınacak aksiyonların eklendiği alandır. Yeni bir aksiyon eklemek için sayfada bulunan Ekle butonuna tıklanarak karşılaşılan açılır pencerede;

· Başlık: Aksiyon konusunun başlığının girildiği alandır.

· Açıklama : Aksiyona ilişkin detaylı bilgilerin iletilebileceği alandır.

· Tipi : Tedarikçiden beklenen aksiyon tipinin Kalıcı ya da Geçici olarak seçiminin yapıldığı alandır.

· Beklenen Tamamlanma Tarihi : Aksiyonun tedarikçi tarafından beklenen tamamlanma tarihinin seçildiği alandır.

Belgeler : DÖF’e ilişkin belgelerin eklendiği alandır. Sayfada yer alan Ekle butonuna tıklanarak belge yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. Yüklenecek belge boyutunun maksimum 100 MB olması gerekmektedir.

DÖF Logu: DÖF içerisinde yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulduğu alandır. Log kolonu altında yapılan işlemin detayı görüntülenir. İşlemin yapıldığı tarih bilgisi ve aksiyonu alan kullanıcı bilgileri bu sayfada yer almaktadır.

DÖF’ün tedarikçiye gönderilebilmesi için DÖF Listesi menüsünde işlem kolonun altında yer alan Gönder ikonuna tıklanmalıdır.

Oluşturulan DÖF'lerin takibinin yapıldığı DÖF Listesi sayfası ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

DÖF Listesi
DÖF ListesiDÖF Listesi oluşturulan DÖF’lerin takibinin yapıldığı sayfadır ve yetki dahilinde görüntülenir. DÖF Listesi sayfasında kullanıcılar oluşturulan DÖF’leri listeleyebilmektedir. DÖF Listesi menüsüne ulaşmak için ekranın sol tarafında yer alan Tedarikçi Yönetimi başlığı altında Aksiyon Yöneti…