Şirket Detay > Şirket Detay Yönetimi

Şirket Detay menüsü, sistemde mevcut bulunan şirket profilinin düzenlenmesinde ve bilgilerin görüntülenmesinde kullanılmaktadır ve sadece yetkisi olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Ekranın sol tarafında Şirket Ayarları başlığı altında yer alan Şirket Detay butonuna tıklanarak şirket profil detaylarına ve ayarlarına ulaşılabilir.

Açılan sayfada Şirket Detay / Temel Bilgiler sayfası görüntülenir. Diğer sekmelere geçiş yapmak için ilgili başlık tıklanmalıdır.

Temel Bilgiler: Şirkete ait genel bilgilerin düzenlendiği sayfadır.

Sayfada yer alan Kısa İsim alanından; ekranın sağ üst bölümünde yer alan şirket kısa ünvanı ilgili sayfadan maksimum 25 karakter olmak üzere ilgili sayfadan düzenlenebilmektedir.

Şirket Logosu alanından ise 190x45 formatında şirket logosu yüklenebilmektedir.

Yapılan işlemlerin kaydedilmesi adına Kaydet butonuna tıklanmalıdır.

Organizasyon Birimleri: Şirkete tanımlı organizasyon birimlerinin ve detaylarının görüntülendiği sayfadır.

Adresler: Şirket kullanıcılarının talep/sipariş süreçlerinde kullanabilecekleri adreslerin tanımlandığı sekmedir. Yeni bir adres eklemek için Adres Ekle butonu tıklanarak açılan pencerede;

Başlık: Sistemde seçimlik listelerde kullanıcıların adresi görüntüleyeceği isim bilgisinin eklendiği alandır.

Ülke, Eyalet ve Şehir: Sistemde mevcut ülke listesi içerisinden ülkelerin, mevcutsa seçilen ülkeye bağlı olan eyaletlerin ve şehirlerin seçildiği alandır.

İlçe: İlçe bilgisinin eklendiği zorunlu olmayan alandır.

Posta Kodu: Posta kodunun eklendiği zorunlu olmayan alandır.

Adres Bilgileri: Açık adres bilgisinin eklendiği alandır.

Adres Tipi: Fatura ya da Teslimat adresi olmak üzere iki seçenek arasında adres tipinin belirlendiği alandır.

Varsayılan: Eklenecek olan adres varsayılan olarak görüntülenmek isteniyor ise buton aktif duruma getirilir. Seçim yapılmadığı takdirde adres, otomatik olarak pasif durumda gelmektedir.

İlgili alanları doldurularak işlemin tamamlanması için Kaydet butonuna tıklanmalıdır.

Para Birimleri: Alıcıda tanımlı para birimlerinin listelendiği sekmedir.

Ölçü Birimleri: Alıcıda tanımlı ölçü birimlerinin listelendiği sekmedir.

Ödeme Vadeleri: Satın alma ve sipariş süreçlerinde kullanılabilecek ödeme vadelerinin eklendiği sekmedir. Yeni bir ödeme vadesi eklemek için Ekle butonuna tıklanmalıdır.

Açılan pencerede ilgili ödeme vadesi ve tercihe bağlı bir kod bilgisi girilerek ekleme işleminin tamamlanması için Kaydet butonuna tıklanmalıdır.

· Teslimat Şekilleri: Siparişlerde kullanılması adına teslimat şekillerinin sisteme eklendiği sekmedir. Yeni bir teslimat şekli ekleyebilmek adına Ekle butonuna tıklanmalıdır.

Açılan pencerede sistemin teslimat şekillerinden seçim yapılarak tercihe bağlı bir kod bilgisi eklenebilir ve işlemi tamamlamak için Kaydet butonuna tıklanır.

Sipariş Şartları: Eklenen metin bilgilerinin siparişe otomatik yansımasında kullanılmaktadır. Sipariş şartları, sipariş oluşturabilecek kullanıcıların oluşturma sayfalarında seçimlik liste olarak görüntülenmektedir. Seçilen şart, siparişin Özet menüsünde tedarikçiye iletilmektedir. Yeni bir sipariş şartı eklenebilmesi adına Sipariş Şartı Ekle butonuna tıklanmalıdır.

Açılır pencerede sipariş şartına ilişkin detaylı açıklayıcı bilgiler eklenmeli ve işlemi tamamlamak için Kaydet butonuna tıklanmalıdır.