Rekabet Bilgisinin Gösterildiği Alan

Katıldığınız süreçlerde rekabet kalemlere göre, grup toplamlarına göre ya da genel toplama göre değerlendiriliyor olabilir.

Aşağıda kalem satırlarında oluşmuş rekabet bilgisini görüyorsunuz.

Aşağıda grup satırlarında oluşmuş rekabet bilgisini görüyorsunuz.

Aşağıda genel toplam satırlarında oluşmuş rekabet bilgisini görüyorsunuz.

Aşağıda kalem, grup ve genel toplam satırlarında oluşmuş rekabet bilgisini görüyorsunuz.