Promena Pazar Yeri Nedir?

Promena Pazar Yeri; tedarikçilerin ürün ve hizmetlerini alıcı firmalarla buluşturmaya, alıcı firmaların ise tedarikçi ağını genişletmelerine olanak sağlayan elektronik bir fuardır.

Promena Satın Alma Çözümlerini kullanan alıcı firmalar kendi tedarikçilerini Promena tedarikçi ağına dâhil ederek düzenleyecekleri bilgi/belge ve teklif toplama (RFI ve RFQ) ya da elektronik ihale süreçlerine dilediği tedarikçilerini davet eder. Promena Pazar Yeri’ne açılan süreçlere ise yalnızca süreç sahibi firmanın seçmiş olduğu tedarikçiler değil Promena Pazar Yeri aktif üyesi olan tedarikçiler de katılabilirler. Böylece tedarikçi firmalar yalnızca tanımlı olduğu alıcı firma süreçlerine değil diğer birçok sürece de erişebilir, alıcı firmalar ise tedarikçi portföylerini genişletme şansı yakalarlar.

Alıcı firmalar benzer ya da özdeş ürün ve hizmetleri çok sayıda tedarikçiden görüntüleyebilir, tedarikçiler ise sundukları ürün ve hizmetlerle ilgili yeni iş fırsatları yaratabilirler. Promena Pazar Yeri bu niteliğiyle alıcı firmalar için satın alma faaliyetlerinde kalite artışı ve daha yüksek tasarruf oranı, tedarikçiler için ise daha yüksek ciro ve sektörlerinde bilinirlik sağlar.