Kategori Ağacı Nedir?

Promena Satın Alma Çözümleri’nde yer alan Kategori Ağacı tedarikçi firmaların ürün ve hizmetlerini sınıflandırmasını sağlayan bir araçtır. Global standartlarda kabul görmüş olan United Nations Standard Products and Services Code® (UNSPSC®) – Birleşmiş Milletler Standart Ürünler ve Hizmetler Kodu – yapısını esas alır. Kategori Ağacı altında genelden özele doğru 3 ayrı kategori seviyesi bulunur; 33 adet 1. Kategori Seviyesi, 254 adet 2. Kategori Seviyesi ve 1234 adet 3. Kategori Seviyesi.