Promena Satın Alma Çözümleri’nde yer alan Kategori Ağacı tedarikçi firmaların ürün ve hizmetlerini sınıflandırmasını sağlayan bir araçtır. Global standartlarda kabul görmüş olan United Nations Standard Products and Services Code® (UNSPSC®) – Birleşmiş Milletler Standart Ürünler ve Hizmetler Kodu – yapısını esas alır. Kategori Ağacı altında genelden özele doğru 3 ayrı kategori seviyesi bulunur; 33 adet 1. Kategori Seviyesi, 254 adet 2. Kategori Seviyesi ve 1234 adet 3. Kategori Seviyesi.