Katalog Yönetimi

1. Katalog Tanımlama

Katalog oluşturabilmek adına Katalog Yönetimi menüsü altında bulunan Katalog Oluştur butonuna tıklanmalıdır.

Açılan sayfada;

Katalog Kodu: Kataloğun sistemde tanımlı olması gereken kod bilgisidir.

Katalog Adı: Kullanıcıların ilgili kataloğu görüntüleyeceği isim bilgisinin düzenlendiği alandır.

Aktif/Pasif: Kataloğun ilk geçerlilik tarihinden itibaren kullanıcılara erişiminin açıldığı alandır. Otomatik olarak pasif konumda sayfa açılmaktadır. Aktif duruma getirilmediği durumda ilk geçerlilik tarihi gelmiş olan bir katalog görüntülenemez.

İlk Geçerlilik Tarihi: Sistemde izin verilen kullanıcıların kataloğun aktif olması durumunda hangi tarihten itibaren görüntüleme sağlayabileceklerinin seçiminin yapıldığı alandır.

Son Geçerlilik Tarihi: Kataloğun kullanıcılara erişiminin otomatik olarak kapanacağı günün işaretlendiği alandır. Kapatılması istenmeyen kataloglar için uzun yıl aralıkları girilebilir.

Fiyat Kodu: Farklı bir katalogda yer alan ürünün ilgili katalogda farklı bir fiyata sahip olması gerekmekte ise üründe bulunan fiyat kodunun girildiği zorunlu olmayan bir alandır.

Açılan sayfada Katalog Kodu, Katalog Adı, İlk Geçerlilik, Son Geçerlilik Tarihleri ve Yetkili Kişi alanları doldurularak kataloğun durumu Aktif olarak işaretlenmeli ve Kaydet butonuna kataloğu oluşturmak adına tıklanmalıdır. Bir katalog en erken tarih olarak içinde bulunulan günde tanımlanabilir.

Image

2. Kataloglara Ürün Ekleme ve Kategori Düzenlemeleri

2.1 Genel Bilgiler

Oluşturulan katalogdaki bilgiler Genel Bilgiler sayfası üzerinden güncellenebilir. Tanımlı kataloglar için Genel Bilgiler sayfasına Katalog Listesi menüsünde bulunan ilgili kataloğun bulunduğu satırda yer alan dosya ikonuna tıklanarak ulaşılabilir.

2.2 Katalog Kategorileri

Kataloğun içerisinde yer alacak olan ürünlere ve katalog yapısına ait düzenlemeler Katalog Kategorileri menüsü üzerinden gerçekleştirilebilir. Kataloglar, kategoriler bazında gruplanması nedeniyle bir ürün eklemek adına öncelikle bir alt kategori tanımlaması yapılmalıdır. Altına tanımlama yapılacak olan kategori bilgisi öncelikle Kategori Ağacı alanından seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra tanımlanacak alt kategoriye ait Kategori Adı ve Kategori Kodu bilgileri girilerek Yeni Kategori Ekle butonuna tıklanmalıdır.

Tanımlanan alt kategorilere ürün eklemesi yapılabilir. Yeni ürün eklenebilmesi adına Kategori Ağacı’ndan ürün eklenmek istenen kategori seçilmeli ve Ekle butonuna tıklanmalıdır.

Not: Katalog tanımlandığında Kategori Ağacı’nda yer alan ilk satıra herhangi bir ekleme yapılamamaktadır.

Açılan pencerede eklenmek istenen ürünler satır başında yer alan kutucuk ile işaretlenmeli ve Tamam butonuna tıklanmalıdır.

Katalog içerisine Excel ile ürün aktarımı da sağlanabilmektedir. Katalog Kategorileri sekmesinde yer alan Dışa Aktar başlığı içerisinde yer alan Şablon İndir butonuna tıklanmalıdır.

İndirilen şablona, ürünlerin ekleneceği katalog kategorisinin ID bilgisi ve eklenecek ürünlerin sistemsel ID bilgisi eklenmelidir.

Kaydedilen dosyanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmadan Dışa Aktar başlığı altında yer alan İçe Aktar butonu tıklanarak yerel dosyalar içerisinden şablon seçilmelidir.

Katalogdan bir ürün çıkarmak için işlem yapılmak istenen ürünün bulunduğu alt kategori seçimi yapılarak ürün listesinin bulunduğu alanda çıkarılmak istenen ürüne ait satırın başında yer alan kutucuk işaretlenmelidir ve Çıkar butonuna tıklanmalıdır.

Açılan pop-up'da karşılaşılan uyarı onaylanarak işlem tamamlanmalıdır.

3. Katalogları Organizasyon Birimlerine Tanımlama

Kataloğa ürün eklenmesi sonrasında ilgili kataloğu görüntülemesi gereken organizasyon birimlerinin seçimi yapılmalıdır.

Katalog Organizasyon Birimleri sekmesinden Ekle butonuna tıklanarak kataloğu görüntülemesi gereken sistemdeki organizasyon birimleri listenebilir.

Açılan pop-up’da kataloğa erişecek olan organizasyon birimleri seçilerek Tamam butonuna tıklanmalıdır.

İlgili kataloğu görüntülenmesi istenmeyen birimler ise satır başında yer alan kutucuk üzerinden işaretlenmeli ve Çıkar butonuna tıklanmalıdır.

Açılan pop-up'da karşılaşılan uyarı onaylanarak işlem tamamlanmalıdır.

4. Katalog Listesi

Şirket içerisinde tanımlı tüm katalogları görüntülemek adına Katalog Yönetimi altında yer alan Katalog Listesi menüsüne tıklanmalıdır.

Katalog detaylarına erişilebilmesi için İşlem kolonu altında yer alan dosya ikonuna tıklanabilir. Katalog ekleme işlemi Ekle butonu ile de gerçekleştirilebilmektedir.