Hızlı RFQ Genel Bilgiler Alanı - Tedarikçi

Genel Bilgiler Hızlı RFQ sürecinin “Özet” sayfasında yer alır. İlgili sayfaya ulaşmak için “Hızlı RFQ Listesi”nde işlemler kolonunun altında yer alan “Detay” ikonu tıklanır.

Özet sayfası Genel Bilgiler, Belgeler ve Kalem Bilgileri alanlarından oluşur.

“Genel Bilgiler” başlığı altında Alıcı firma tarafından süreç özelinde belirlenmiş ayarlara ilişkin bilgiler, yetkili kişi bilgileri ve Alıcı Notu alanı bulunur.

Şirket: Hızlı RFQ sürecini yayımlayan Alıcı şirket bilgisinin yer aldığı alandır.

Yetkili Kişi, E-Posta ve Telefon; Hızlı RFQ sürecini yayımlayan Alıcı şirket kullanıcı bilgisinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı alanlardır.

Teklif Yönü: Alıcı Firma tarafından belirlenen RFQ teklif yönünün gösterildiği alandır. Satın Alma süreçleri için “Aşağı”, Satış süreçleri için ise “Yukarı” yönde seçeneklerinden uygun olanı gösterilir.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Alıcı Firma tarafından belirlenen ve sürecin Başlangıç – Bitiş tarih ve Saat bilgilerinin yer aldığı alanlardır. İlgili süreç başladıktan sonra Başlangıç Tarihi alanı değiştirilemez ancak Bitiş Tarihi Alıcı firma tarafından değiştirilebilir.

Belge Yükleme Zorunluluğu: alanının “Aktif” olması, belgeler bölüme dosya eklemeden teklif girişine izin verilmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu durumda alıcı firmanın talep etmiş olduğu dosyalar sistem içerisine yüklenmelidir. İlgili alanın “Pasif” olması durumunda ise teklif girişi için dosya yükleme ön koşulu aranmamaktadır.

Tedarikçi Yetkilisi: Hızlı RFQ sürecine davetli tedarikçi şirketin kullanıcı bilgisinin yer aldığı alandır. İlgili sürece teklif verme yetkisi bulunan kullanıcıyı gösterir.

Yetkili değişikliği yapmak için ilgili alanda yer alan kalem ikonu tıklanır yetkili listesinden istenilen seçim yapılarak işlemi tamamlamak için "Kaydet" ikonu tıklanır.

Yapılan yetkili değişiklikleri Loglar sayfasından takip edilebilir. İşlemler Log tipi “Tedarikçi Yetkilisi Güncelleme” olarak kayıt altında tutulmaktadır.

Tedarikçi Yetkilisi alanı davetli şirkete kayıtlı tüm kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

Davetli olmadığınız süreçleri görüntülemek için Hızlı RFQ Listesi Filtre alanı Kendi RFQ'larım başlığı altından “Bana Ait Olmayan” seçimi yapılarak ilgili süreçler listelenmelidir.

Yetkili listesinde yer almayan bir kullanıcı Özet sayfasına ulaştığında “ RFQ'ya yalnızca Tedarikçi Yetkilisi olarak belirlenen kullanıcı cevap verebilir.” uyarı" mesajı sayfanın sağ üstünde belirecektir.

İlgili sürece sadece mevcut yetkili teklif verebilir. Yetkili olarak belirlenmeyen kullanıcının görüntülediği “Kalem Bilgileri” alanında teklif verme işlemi için kullanılan tüm butonlar pasif olacaktır.

Alıcı Notu: Alıcı firma yetkilisinin davetli firmalar ile paylaşmak için süreç özelinde eklediği bilgilerin yer aldığı alandır.