Hızlı RFQ Teknik Onay

Teknik Onay özelliği Alıcı Firmanın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur. Kapalı duruma gelen Hızlı RFQ sürecinde ilgili ürün veya ürünler için ilgili birimlerden onay alınması gerektiği durumlarda kullanılabilir. Süreç Durumu kapalı veya sonuçlandırma durumu "İptal" olan süreçlerde "Teknik Onaya Gönder" işlemi yapılabilir.

Teknik Onaya gönderilmek istenen kalemler için Detay veya Karşılaştırma alanından istenilen seçim yapılarak "Teknik Onaya Gönder" butonu tıklanır.

Açılan sayfada ilgili ayarlar tamamlanmalıdır.

Görüntüleme Seçimi;zorunlu alandır. Teklif bilgilerinin onay yetkilisi tarafından görüntülenebilir olması ayarı yapılır.

Onay Tipi; zorunlu alandır. Onay akışının Alıcı Firma özelinde kurgulanan onay akışına göre teknik onay akışı ilerlemesi veya yetkilinin seçeceği ilgiliye onaya gitmesi seçimi yapılır.

Açıklama; onay yetkilisi tarafından görülecek açıklama alanıdır. Zorunlu değildir.İlgili alanlar doldurulduktan sonra sayfanın sağ altında bulunan ‘’Gönder’’ butonuna tıklanır.

Süreç durumu Teknik Onayda olarak revize edilir. Bu aşamada sipariş verilemez veya süreç sonlandırılamaz.

Sıradaki onay yetkilisi Hızlı RFQ listesi başlık alanı altında yer alan ikon ile takip edilebilir.

Yetkili onaycı görevlerim sayfasından süreci onayladıktan sonra süreç durumu Teknik Onaylı olarak otomatik revize olur.

Teknik onayda veya teknik onaylı durumunda süreçleri listede görüntüleyebilmek için ilgili filtre alanından seçim yapılmış olması gerekmektedir.