Genel Toplam ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birden çok kalem olan ihalelerde Genel Toplam özelliğini kullanarak tedarikçilerinizin tüm fiyatların toplamını görüntüleyebileceği bir satır oluşturabilirsiniz. Bu satırda birim fiyat ve miktar çarpımından oluşan kalem toplamları ve tüm kalemlerin toplamından oluşan genel toplam görülebilir.

Genel Toplam özelliği açık olduğunda tüm kalemlere teklif vermek otomatik olarak zorunlu hale gelir. Eksik girişler toplam fiyat yanlış hesaplanacağı için sistem tarafından kabul edilmeyecektir.  Aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi ''Teklif Vermenin Zorunlu Olduğu Satırlar Bulunmaktadır'' hatası alınır.

Tedarikçilerinizin  bir kaleme erişimini kısıtladığınızda genel toplamın oluşabileceği şartlar ortadan kalkmış olur. Bu sebeple kalem erişimi kısıtlaması süreç kurulum aşamasında getirilemez.

Genel Toplam özelliğini Kalem Bilgileri bölümünde Toplam Fiyat sütunun detaylarına tıklayarak açıp kapatabilirsiniz.

Ancak ''Kurulum'' durumunda olan süreçlerde genel toplam açıp kapatılabilir, sürecinizi yayınladıktan sonra bu özellikte değişiklik yapamazsınız.