Sol menüde yer alan “Ürün Yönetimi > Ürün Listesi” sayfası üzerinden erişiminize açık olan kataloglarda yer alan ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

İlgili ürün kodunu arama çubuğu kısmına giriş yapınız.

Açılan ekranda işlem sütununda yer alan "Detaylar" ikonunu tıklayınız.

Açılan ekran içerisinde yer alan “Ürün Görselleri” sekmesine giriş yapınız.

Bilgisayarınızda yer alan ilgili ürüne ait görselleri bulut ekranına sürükleyip bırakınız.

NOT: Sistem içerisine ürün görseliniz yüklendiğinde aşağıdaki ekranda belirtildiği şekilde tik işareti oluşacaktır.