Rekabet Bilgilerinin Gösterimi

Oluşturduğunuz süreçlerde tedarikçilerinizin verdiği tekliflerin hangi açılardan karşılaştırılacağına ve rekabetin hangi bilgileri kapsayacağına Rekabet Gösterimi ayarlarından karar verebilirsiniz.

Rekabet Gösterimi ayarları Genel Bilgiler ekranında bulunur.

Kalem satırlarında rekabet bilgisi gösterilen bir tedarikçi ekranı görmektesiniz.

Grup satırlarında rekabet bilgisi gösterilen bir tedarikçi ekranı görmektesiniz.

Genel Toplam satırında  rekabet bilgisi gösterilen bir tedarikçi ekranı görmektesiniz.

Rekabet bilgisinin gösterileceği satırları tek tek seçebileceğiniz gibi birden çok satır da seçebilirsiniz. Aşağıda kalem, grup ve genel toplam satırlarında rekabet bilgisi gösterilen bir tedarikçi ekranı görmektesiniz.

Uyarılar

Süreç oluşturduğunuzda rekabetin hangi alanda gösterilmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir. Rekabet Gösterimi ayarlarında  bir seçim yapmamanız durumunda sürecinizde rekabet bilgisi görünmeyecektir.

Teklif aşamasındaki süreçlerde rekabet gösterimi ayarlarında değişiklik yapılabilir.