Hızlı RFQ - Şablon yönetimi

Şablon listesi, “standart kalem yapısının” alıcı firmanın ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilmesi için kurgulanmıştır.

Hızlı RFQ kalem kurgusunda sütun ekleme özelliği yer almaz ancak önceden hazırlanan şablonlar sayesinde kurulum aşamasında hızlıca istenilen kalem yapısı kurgulanabilir.

Hızlı RFQ şablon Listesi sol menüde yer alır. Hızlı RFQ şablon Listesine tıkladığımızda Alıcı firmanın tüm kullanıcıları tarafından oluşturulmuş tüm şablonları listede görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın sağ üst bölümünde Şablon Başlığına göre arama yapabileceğiniz arama alanı ve diğer kısa yol ikonlarını görüntüleyebilirsiniz.

Arama alanı: Anahtar kelimeye göre arama yapılmasını sağlar.

Örneğin başlığa göre arama yapmak için ilgili alana anahtar kelime girilerek arama yapılabilir.

Göster / Gizle: Görüntülenmesi istenmeyen sütunların geçici olarak gizlenmesi için kullanılır.

Örneğin yaratılma tarihi listede gösterilmek istenmediği zaman ilgili alan geçici olarak listeden kaldırılabilir. Sayfa güncellendiğinde liste ilk haline dönecektir.

Dışa Aktar: Listenin Excel e aktarımı için kullanılır.

İlgili buton tıklandığında açılan sayfadan seçim yapılarak dosya indirilebilir.

Yazdır:Sayfa çıktısını mevcut görünüm ile alınması için kullanılır.

İlgili buton tıklandığında ön izleme sayfası yeni sekmede görüntülenir.

Listede yer alan tüm sütun isimlerine göre sıralama yapılabilir. Örneğin Yaratılma tarihine göre sıralama yapmak için ilgili başlığa tıklamak yeterlidir. Sıralama yönü değiştirilebilir.

İşlem kolonunda; şablonun durumuna göre değişkenlik gösteren aksiyonlar yer alır.

Detay ikonuna tıkladığımızda şablona ait oluşturulmuş Başlık, Açıklama ve Süreç Tipi bilgileri yer alır. Kurulum durumunda şablonlarda bu alan değiştirilebilir ve kaydedilebilir.

Sütunlar ikonu; Şablon içinde oluşturulan sütunların görüntülenmesi, yeni sütun eklenmesi, silinmesi ve değişiklik yapılması için kullanılır. Etkin ve Etkin Değil durumlarında mevcut sütunlar sadece görüntülenebilir. Yeni sütun ekleme, silme ve değişiklik işlemleri yapılmaz. Kurulum aşamasında yeni sütun eklenebilir ve sıralama değiştirilebilir.

Kopyala ikonu; Şablonun mevcut sütunlar ile kopyalanması için kullanılır. Kopyalanan şablon kurulum durumundadır ve yeni sütun ekleme, silme, değişiklik işlemleri yapılarak etkinleştirilir.

Etkinleştir ikonu; Etkin değil ve Kurulum durumunda şablonları etkin duruma getirmek için kullanılır.

Sil ikonu; Sadece kurulum durumunda şablonlar için kullanılabilir.

**Etkinleştirilmiş bir şablon kalıcı veya geçici olarak kullanılmak istenmediğinde ilgili şablon devre dışı bırakılabilir.

Devre Dışı Bırak : Sadece Etkin durumunda şablonlarda görüntülenir. Etkin Değil durumuna getirmek için kullanılır. Etkin Değil durumuna getirilen şablonlar Hızlı RFQ oluşturma aşamasında listede görüntülenemez.

**Önceden oluşturulmuş bir Hızlı RFQ’da kullanılan şablonu devre dışı bıraktığınız durumda ilgili Hızlı RFQ süreci etkilenmez.

Yeni şablon oluşturmak için; ekle butonu tıklanır.

Başlık ve Açıklama bilgileri Alıcı firma tüm kullanıcıları tarafından görüntülenecek şekilde oluşturulur.

Sütun yapısında kurgu gereği değiştirilemeyen 8 alan ekrana otomatik gelir. Standart kalem yapısı Sıra No, Kalem No, Kalem Açıklaması, Miktar, Ölçü Birimi, Satınalma Kategorisi, Birim Fiyat ve Satır Toplamı alanlarının varsayılan sütun olarak yer almasıyla oluşmaktadır, ilgili alanlar değiştirilemezler.

Yeni eklenecek sütunlar için sağ altta yer alan "Ekle" butonu tıklanır.

Giriş Tipi: Giriş yapılacak bilginin Alıcı veya Tedarikçi olarak belirlendiği alandır.

**Örneğin; Alıcı olarak “İstenen Teslim Tarihi” alanı seçtiğinizde ürünün veya hizmetin teslim edilmesini istediğiniz tarihi belirtebileceğiniz bir alan elde edersiniz.

Sütun Adı alanı; Alıcı ve Tedarikçi giriş tipi için farklılaşan seçimli bir listedir.

Zorunlu alan aktif olduğunda ilgili alan doldurulmadan süreç yayımlanamaz.

Tedarikçi Erişimi: İlgili sütunun tedarikçi tarafından görüntülenmesi için kullanılır.

Tanımlı ürün için güncellenebilir mi?Alıcı altında tanımlı ürünler için eklenen sütunun Hızlı RFQ kalem bilgileri adımında güncellenebilir olmasının belirlendiği alandır.

Tanımlı olmayan ürün için güncellenebilir mi?Alıcı altında tanımlı olmayan ürünler için eklenen sütunun Hızlı RFQ kalem bilgileri adımında güncellenebilir olmasının belirlendiği alandır.

Entegrasyondan gönderimi zorunlu mu? Alıcı Firmanın bu alanı Entegrasyon ile göndermeyi zorunlu kılması durumunda ilgili alanın aktif edilmesi gerekmektedir. Entegrasyondan gönderim sırasında ilgili alanda değer olmadığı durumda Hızlı RFQ oluşturulamaz. Entegrasyon ile yetkiliye hata dönülür.

Tüm alanlar ihtiyaca göre aktif/pasif olarak doldurulduktan sonra "Kaydet" butonu tıklanır.

Yeni bir sütun eklemek için ekle butonu tekrar tıklanabilir. Eğer tedarikçiden Tahmini Teslim Tarihi bilgisini almak isterseniz giriş tipi tedarikçi girişi olacak şekilde seçim yapılır. Bu durumda sütun adı ‘’Tahmini Teslim Tarihi’’ olarak seçim yapılır. Böylece tedarikçiye bilgi girişi yapabileceği alan oluşturmuş olacaksınız.

Zorunlu alan aktif olduğunda tedarikçiler ilgili alanı doldurmadan tekliflerini gönderemezler.

"Kaydet" butonu tıklanarak oluşturulan sütun kaydedilir.

Kaydedilen yeni sütunların veya standart sütunların sıralamasını değiştirmek için sürükle bırak yöntemi kullanılır. İlgili sütun başlığı seçilerek istenilen sıraya bırakılır ve sıralamayı "Kaydet" butonu tıklanır.

İstenilen miktarda ekleme ve değişiklik işlemleri tamamlandıktan sonra şablonu etkinleştirmek için "Şablon Listesine Dön" butonu tıklanır. ilgili şablon işlem kolonunda yer alan "Etkinleştir "aksiyonu tıklanır.

Kopyalama;

Yeni şablon oluşturmak için diğer bir yöntem mevcut şablonlardan kopyalama işlemi ile gerçekleştirilir.

Tüm durumlarda şablonlar kopyalanabilir. İşlem kolonu altında yer alan kopyala aksiyonu kullanılır.

Kopyalanan şablon otomatik olarak adlandırılır. Yeni isim vermek için "Detay" ikonu tıklanır ve başlık alanından değişiklik yapılabilir.

Sütunlar ikonuna tıklanarak kopyalanan şablona yeni sütun eklenebilir veya kopyalanan şablonda oluşturulmuş mevcut sütunlar isteğe göre silinebilir.

Oluşturulan tüm etkin Şablonlar Hızlı RFQ Oluşturma aşamasında bulunan Genel Bilgiler sayfasının Şablon başlığında listelenerek kullanıma hazır olacaktır.